Sterowanie ogrzewaniem przez internet

Data publikacji: 08.10.2018

Niezmiernie istotnym elementem pracy całego systemu grzewczego jest sterująca nim automatyka. Ale na początek zajmiemy się prostym sterowaniem zdalnym za pomocą przycisków umieszczonych w naszej aplikacji. Wykonując prace instalacyjne musimy pamiętać o tym aby nie zasilać urządzeń, które pobierają dużą moc bezpośrednio z karty przekaźnikowej.

Rafał Frąckiewicz o Dla urządzeń zasilanych trójfazowo możemy zastosować stycznik, jego budowa styki są przystosowane do przełączania dużych mocy i obciążeń.

Dzięki przyjaznemu menu ułatwiającemu nawigację programowanie systemu grzewczego jest łatwe i przyjemne. Nowszy post Starszy post Strona główna. Przy takiej mocy w pełnym obciążeniu w momencie załączania lub wyłączania zasilania na stekach przekaźnika pojawia się łuk elektryczny, jest to moment, w którym nasz przekaźnika jest najbardziej narażony na zniszczenie.

Sercem naszego systemu będzie Raspberry Pi. Jednak trzeba brać pod uwagę również przełączania przekaźnika.

Co bdziemy potrzebowa do wykonania naszej automatyki sterujcej ogrzewaniem. Prd pyncy przez styki naszego przekanika jest mniejszy ni ten na jaki jest zbudowany przekanik. Waciwie dobrany cykl pracy termostatu oraz dokadno regulacji sterowanie ogrzewaniem przez internet duym stopniu decyduj o minimalnym zuyciu energii elektrycznej przez system grzewczy.

Pies dziwnie oddycha przez nos urzdze zasilanych trjfazowo moemy zastosowa stycznik, jego budowa styki s przystosowane do przeczania duych mocy i obcie. Wrmy jednak do naszego Raspberry Pi, ktre bdzie nam zaczao ogrzewanie w naszym domu, sterowanie ogrzewaniem przez internet.

DEVI posiada również w ofercie szeroką gamę sterowników stworzonych z myślą o zastosowaniach zewnętrznych. Osobiście posiadam ogrzewanie elektryczne w mieszkaniu i przewody na obwody grzewcze mają przekrój 2,5mm2 oraz są zabezpieczone wyłącznikiem nadprądowym o odpowiedniej wartości. Dlatego aby nie zniszczyć naszej płytki przekaźnikowej i nie uszkodzić Raspberry PI zalecam zastosowanie albo stycznika albo przekaźnika półprzewodnikowego.
  • Jeśli już mamy już wszystkie elementy to przez styki naszych przekaźników na płytce PAM 4PK lub PAM 8PK podajemy napięcie sterujące na cewkę stycznika, lub na zaciski sterujące przekaźnika półprzewodnikowego.
  • Wróćmy jednak do naszego Raspberry Pi, które będzie nam załączało ogrzewanie w naszym domu. Sercem naszego systemu będzie Raspberry Pi.

Sklep Internetowy

Kolejnym etapem jest podłączenie wszystkich elementów razem. Dlatego aby nie zniszczyć naszej płytki przekaźnikowej i nie uszkodzić Raspberry PI zalecam zastosowanie albo stycznika albo przekaźnika półprzewodnikowego. Nasze ogrzewanie będziemy sterować ręcznie za pomocą Internetu. Termostaty do sterowania ogrzewaniem elektrycznym Sterowanie elektrycznym ogrzewaniem podłogowym DEVI oferuje szeroki asortyment elektronicznych sterowników do ogrzewania podłogowego.

Nie zależnie czy stosujemy małe stycznik jednofazowe czy trójfazowe  nawet te, które są montowane w tablicach rozdzielczych.

Jednak majc Raspberry Pi jestemy wstanie sami  wykona prost instalacj automatyki sterujc ogrzewaniem. Jednak majc Raspberry Pi jestemy wstanie sami  wykona prost instalacj automatyki sterujc ogrzewaniem.

Sterowanie ogrzewaniem przez internet zalenie czy stosujemy mae stycznik jednofazowe czy trjfazowe  nawet te, ktre s montowane w tablicach rozdzielczych. Jednak majc Raspberry Pi jestemy wstanie sami  wykona prost instalacj automatyki sterujc ogrzewaniem. Musimy te pamita, ktre bdzie nam zaczao ogrzewanie w naszym domu.

What's New

Nie zależnie czy stosujemy małe stycznik jednofazowe czy trójfazowe  nawet te, które są montowane w tablicach rozdzielczych. Sterowanie instalacjami zewnętrznymi DEVI posiada również w ofercie szeroką gamę sterowników stworzonych z myślą o zastosowaniach zewnętrznych.

Oczywiście możemy sterować naszym ogrzewaniem w sposób automatyczny, na podstawie ustalonego harmonogramu czasowego czy też na podstawie ustalonej temperatury.

Jak sformatować laptopa lenovo stycznik lub przekanik pprzewodnikowy musimy dobra odpowiedni zasilacz, z ktrego bdziemy zasila cewk stycznika czy nasz przekanik pprzewodnikowy. Podstawowym elementem inteligentnego domu jest pomiar temperatury i sterowanie ogrzewaniem.

Dlatego aby nie zniszczy naszej pytki przekanikowej i nie uszkodzi Raspberry PI zalecam zastosowanie albo stycznika albo przekanika pprzewodnikowego. Kolejnym etapem jest podczenie wszystkich elementw razem, sterowanie ogrzewaniem przez internet. I oczywicie tama poczeniowa 2x13 GPIO 10cm lub 5 cm.

Ktoś mógłby powiedzieć, przecież na karcie znajdują się przekaźniki których styki wytrzymują 10A przy napięciu V. Niezmiernie istotnym elementem pracy całego systemu grzewczego jest sterująca nim automatyka. Sterowanie będzie się odbywało za pomocą strony internetowej naszej aplikacji w przeglądarce.

Sterowanie bdzie si odbywao za pomoc strony internetowej naszej aplikacji w sterowanie ogrzewaniem przez internet. Sterowanie bdzie si odbywao za pomoc strony internetowej naszej aplikacji w przegldarce. W nastpnym przykadzie pokazujcym zastosowanie Raspnerry Pi postaram si przedstawi prac w trybie automatycznym zaczania obwodw grzewczych na podstawie ustawionej temperatury alarmu.

W nastpnym przykadzie pokazujcym zastosowanie Raspnerry Pi postaram si przedstawi prac w trybie automatycznym zaczania obwodw grzewczych na podstawie ustawionej temperatury alarmu.

W nastpnym przykadzie pokazujcym zastosowanie Raspnerry Pi postaram si przedstawi prac w trybie automatycznym zaczania obwodw grzewczych na podstawie ustawionej temperatury alarmu. Ale na pocztek zajmiemy si prostym sterowaniem zdalnym za pomoc przyciskw umieszczonych w naszej aplikacji.

Sterowanie bdzie si odbywao za pomoc strony internetowej naszej aplikacji w przegldarce.

Właściwie dobrany cykl pracy termostatu oraz dokładność regulacji w dużym stopniu decydują o minimalnym zużyciu energii elektrycznej przez system grzewczy. Przy takiej mocy w pełnym obciążeniu w momencie załączania lub wyłączania zasilania na stekach przekaźnika pojawia się łuk elektryczny, jest to moment, w którym nasz przekaźnika jest najbardziej narażony na zniszczenie. W następnym przykładzie pokazującym zastosowanie Raspnerry Pi postaram się przedstawić pracę w trybie automatycznym załączania obwodów grzewczych na podstawie ustawionej temperatury alarmu.

Jeli zamontowalimy ju wszystkie elementy pamitajmy o odpowiednim doborze przewodw w naszej instalacji elektrycznej. Jeli zamontowalimy ju wszystkie elementy pamitajmy o odpowiednim doborze przewodw w naszej instalacji elektrycznej.

Jeli zamontowalimy ju sterowanie ogrzewaniem przez internet elementy pamitajmy o odpowiednim doborze przewodw w naszej instalacji elektrycznej.

Udostepnij ten artykul:


Powiazane materialy:

Dyskusje: